Jaké příjmy banky akceptují

Příjmy z hlavního pracovního poměru:

 • žadatel nesmí být ve zkušební době nebo výpovědní lhůtě
 • pracovní smlouva může být sjednána na dobu neurčitou i určitou – v případě pracovního poměru na dobu určitou, musí být tento pravidelně prodlužován a v době podání žádosti již alespoň jednou prodloužen
 • pokud jsou příjmy žadatele dostačující, nemusí dokladovat příjmy spolužadatel – vyjma případu, kdy spolužadatel podniká a má daňové přiznání. V takovém případě musí spolužadatel doložit daňové přiznání.
 • žádá-li o úvěr jeden z manželů, stává se partner(ka) automaticky spolužadatelem, tj. podepisuje úvěrovou smlouvu společně se žadatelem – vyjma existence notářského zápisu o vypořádání, rozdělení nebo zúžení SJM
 • přestane-li žadatel splácet získaný úvěr, má banka právo požadovat plnění po spolužadateli

Příjmy z vedlejšího pracovního poměru:

 • jsou bankami akceptovány za podobných podmínek jako příjmy z hlavního pracovního poměru
 • je možné je i kombinovat s příjmy z hlavního pracovního poměru
 • prokazují se např. Dohodou o provedení práce, výpisy z bankovního účtu žadatele

Ostatní příjmy:

 • příjmy z pronájmu
 • za určitých podmínek jsou banky schopny akceptovat i příjmy ostatní, např.: příjmy plynoucí ze společností ve kterých má žadatel majetkový podíl a dále ostatní pravidelné a doložitelné příjmy (výživné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, důchody, renty ……)

Příjmy z podnikání – OSVČ:

 • fyzická osoba-podnikatel – standardně klient předkládá do banky tyto doklady:

  poslední 2 daňová přiznání
  potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu

Urychlíme a usnadníme Vám celý proces získání hypotečního úvěru

Chcete poradit? Napište nám